ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   - NATIONAL BANK OF GREECE

GR76 0110 3430 0000 3437 4724 473


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  - PIRAEUS BANK

GR73 0172 1550 0051 5502 4170 146


ΤΡΑΠΕΖΑ ΑLPHA BANK

GR25 0140 1510 1510 0231 0009 110
Επωνυμία ΑΝAΣΤΑΣΙΟΣ Σ ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ