© Copy right by asksoft  a.s.kapetanis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ


    Γενική Λογιστική

    Αναλυτική Λογιστική

    Έσοδα - Έξοδα

    Activity Based Costing (ABC)

    Χρηματοοικονομική Διαχείριση

    Διαχείριση Εισπρακτέων Λογαριασμών

    Διαχείριση Πληρωτέων Λογαριασμών

    Διαχείριση Παγίων

    Reporting
Λειτουργίες


    Ολοκληρωμένη οικονομική εικόνα

    Πληροφόρηση και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

    Μείωση λειτουργικών δαπανών

    Πιο σωστές και έγκαιρες διοικητικές αποφάσεις

    Βελτίωση επιχειρησιακής αποδοτικότητας και ανταπόκρισης

    Κάλυψη αναγκών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο


Ωφέλη

Soft1 200

To Soft1 200 αποτελεί την πρόταση της SoftOne για τη λειτουργία των λογιστικών γραφείων και την αποδοτικότερη αντιμετώπιση των σύνθετων αναγκών τους.